GENÇ KÜLTÜR KART TEMSİLCİ BAŞVURU FORMU

Temsilcilerden Beklentilerimiz:

- Yeni sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak/koordine etmek.

- Fakültenizde Genç Kültür Kart'ı temsil etmek.

- Öğrencilerle Genç Kültür Kart'ın iletişim ağını kurmak.